Kino Brandýs nad Labem

V prostorách kina nepromítame jen filmy. Probíhá zde čilý kulturní život města. Pořádáme koncerty, divadelní představení, výstavy. Zapojujeme se do akcí města a městských spolků. V letním období se část produkce přesune do krásného prostředí Letního kina Houštka. Všechny tyto prostory si můžete pronajmout i pro svoji akci. Více informací naleznete zde.
Digitalizace

V roce 2014 proběhla v našem kině digitalizace. Při digitalizaci byl podobně jako u řady dalších jednosálových kin zvolen systém 3D firmy Dolby. Jeho historie sahá až k nejstarším pokusům o stereoskopické filmové projekce pomocí tzv. anaglyfu, tedy rozlišení obrazu pro každé oko jiným barevným filtrem. Dodnes ho poznáte podle vzhledu brýlí i na každé fotografii – na rozdíl od všech ostatních systémů má levá a pravá strana mírně odlišný barevný nádech.  Tak stará technologie prošla ovšem výrazným vývojem a v letech 2003-2006 v laboratořích německé firmy InfitecTM, zaměřené na aplikace virtuální reality v průmyslu, dosáhla svého dosavadního vrcholu použitím páru mimořádně přesných a komplementárních třípásmových dichroických filtrů jak v promítačce, tak v 3D brýlích. Spolupráce s gigantem studiové a filmové techniky Dolby od roku 2006 vedla k masovému rozšíření i do kinosálů.
Systém Dolby 3D je tzv. pasivní, tedy brýle neobsahují žádnou elektroniku, nejsou nijak napájené ani řízené, nepotřebují žádnou obsluhu a nemohou selhat, navíc díky svému unikátnímu principu fungují naprosto stejně v jakékoli poloze hlavy vůči plátnu, na každém místě sálu. Nevyžadují žádné speciální projekční plochy, používá se stejný matně bílý perforovaný plast nebo nabílená stěna, jako pro všechny běžné účely, tedy ani možnost stále promítat i z 35 mm a dalších zdrojů není nijak negativně ovlivněna. Brýle jsou určeny pro mnohonásobné použití, mezi jednotlivými projekcemi se myjí a dezinfikují ve speciální automatické myčce po dobu dvou minut.

3D brýle

Při 3D projekcích dostanete ke každé vstupence zapůjčeny jedny Dolby 3D brýle v normální nebo dětské velikosti. Jejich cena je 400Kč/ks a věřte nám, že opravdu nikde jinde, než ve shodně vybaveném kině, nikdy fungovat nebudou. Tedy ani doma ani v žádném pražském multiplexu. Naopak v našem kině je stačí nasadit, žádná obsluha není třeba a porouchat se na nich nemá co. Tyto brýle musí každý, kdo odchází ze sálu, mechanicky nepoškozené vrátit obsluze, všechny použité kusy budou vždy před dalším použitím umyty a dezinfikovány. Zkontrolujte si, jestli vaše dítě nebo děti nenechaly brýle v sále ještě před odchodem z místa, jinak bychom je museli jít společně hledat až po odchodu ostatních diváků. Děkujeme vám za dodržování těchto jednoduchých pravidel a jsme si jisti, že stejnou kvalitu obrazu, spolehlivost a šetrnost k životnímu prostředí současně nenabízí žádný jiný systém 3D.

Napsali o nás