Z důvodu relativně velké kapacity sálu (300 míst vč. přístavků) nejsou u nás pro obvyklé projekce rezervace třeba. Pokud však cítíte, že byste chtěli místa rezervovat, prosíme prostřednictvím emailu kinobrandys.rezervace@gmail.com. Při velkém zájmu diváků Vám budou přímo v kině vydány při prodeji i místenky.

Do letního kina NEREZERVUJEME – velká kapacita (800 míst) a nečíslované lavičky to neumožňují.

plánek sálu