Vítejte v Kině Brandýs nad Labem a Letním kině Stará Boleslav

Vážíme si vašich návštěv a byli bychom rádi, aby pro Vás i ostatní návštěvníky byla tato návštěva vždy příjemným zážitkem a proto Vás laskavě žádáme, abyste vzali na vědomí tato pravidla a řídili se jimi:
Zakoupením vstupenky vyjadřujete souhlas s následujícími pravidly.

ANO
• dovolujeme Vám vstupovat do sálu kina s potravinami a nápoji, prosíme však o maximální opatrnost, především s nápoji
• děkujeme, že si ztišíte své mobilní telefony během filmového představení a používáte je jen na nezbytně nutnou dobu a nerušítě světlem displeje spoludiváky
• Za nezletilé návštěvníky kina odpovídají v plném rozsahu jejich zákonní zástupci, na jejich plné odpovědnosti je posouzení, zda-li je dané filmové představení vhodné či nikoli
NE
• kouřit ve všech prostorách kina (kouřit lze před vchodem do kina, kde jsou k dispozici popelníky)
• rušit filmová představení hlasitým hovorem, pískáním či jiným způsobem odporujícím dobrým mravům
• dovolujeme používat ztišené mobilní telefony, ovšem pořizovat během filmového představení jakékoli zvukové či obrazové záznamy je striktně zakázáno
• nepoškozujte nám, prosím, jakékoli vybavaní kina

3D brýle

• Brýle pro 3D promítání v kinech se nedají využít pro jiné účely. Každý systém má jiné parametry a systémy v různých kinech a televizích nejsou kompatibilní Brýle zcela určitě nebudou fungovat doma u televize a PC
• 3D systém je určen pro diváky všech věkových skupin
• V případě jakékoli fyzické či duševní nesnáze doporučujeme 3D brýle sundat z očí a dle uvážení si odpočinout
• V případě sundání 3D brýlí během projekce 3D filmu není možné film sledovat ve 2D rozměru
• Pokud návštěvník opustí v době projekce sál a to z jakéhokoliv důvodu (WC, občerstvení…), odložte, prosím, brýle u dveří ze sálu a pak si je vezměte zpět. Po projekci u dveří ze sálu vybereme opět od KAŽDÉHO návštěvníka JEDNY brýle.
• V případě ztráty brýlí, je divák povinen uhradit škodu ve výši 500,- Kč.
Důležité na konec
• v případě výpadku elektriky nebo jiných technických problémů lze samozřejmě nárokovat vrácení vstupného po předložení zakoupené vstupenky – ihned po nezdařené / zrušené projekci
• při projekcích v letním kině NEVRACÍME VSTUPNÉ při nepříznivém počasí – promítáme na vlastní nebezpečí – i v tom se skrývá krása venkovních projekcí
• filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků; v tu dobu plně rozsvěcíme
• nezodpovídáme za osobní věci odložené volně v prostorách kina

DĚKUJEME!